Elektroprim - koutník a.s. - panenský týnec

Zkapacitnění obchvatu

Realizace od 4/2020

Realizace do 12/2020

Rozpočet: 2 700 000,- Kč